نحوه ثبت اعتراض مالیاتی :

 

تا پیش از راه‌اندازی سامانه خدمات الکترونیکی مالیاتی، مودیان برای اعتراض به اوراق مالیاتی از جمله برگ تشخیص مالیات، موظف به تکمیل و ارسال برگه اعتراض مالیاتی کتبی، به صورت فیزیکی (از طریق پست و یا مراجعه حضوری به سازمان مالیاتی) بودند. پس از راه‌اندازی این درگاه، امکان ثبت اعتراض به اوراق مالیاتی از طریق سامانه مالیاتی به صورت الکترونیکی نیز فراهم شد.

اما سازمان مالیاتی طی اطلاعیه‌ای اعلام نمود، از تاریخ 1401/2/18 به بعد، تنها اعتراضاتی که به صورت الکترونیکی در درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی (www.my.tax.gov.ir) ثبت شده باشند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

نحوه ثبت الکترونیکی اعتراض مالیاتی در سامانه اعتراض مالیاتی :

 

بر این اساس به استناد دستورالعمل شماره 84380 سازمان مالیاتی مورخ 1402/5/14 و همچنین بخشنامه 230/82633/د مورخ 1401/12/16، چنانچه مودیان نسبت به هر یک از اوراق زیر معترض باشند، می‌توانند با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبی از اداره مالیاتی ذی ربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. در این صورت مودیان باید ظرف مهلت مقرر (30 روز پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی) نسبت به ثبت اعتراض الکترونیکی در مایتکس اقدام نمایند.

 

اوراق قابل اعتراض در مایتکس به شرح زیر هستند:

 • برگ تشخیص مالیات از جمله اوراق تشخیص مالیات ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی
 • برگ مطالبه یا برگ اجرایی اعم از مالیات مسکونی خالی، مالیات خودرو­های گران­قیمت و مالیات واحد­های مسکونی و باغ­‌ویلا­های گران­قیمت
 • برگ اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد/ آرای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد

آموزش تصویری ثبت اعتراض مالیاتی به صورت الکترونیکی :

سازمان مالیاتی با توسعه زیرساختهای الکترونیکی خود و با هدف تکریم مودیان و  کاهش تعداد دفعات مراجعه آنان به این سازمان، امکان ثبت اعتراض مالیاتی الکترونیکی را از طریق درگاه ملی خدمات مالیاتی my.tax فراهم نموده است. مراحل ثبت اعتراض به صورت الکترونیکی به صورت زیر است:

ورود به سامانه ثبت اعتراض مالیاتی

در ابتدا باید به سامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات سازمان مالیاتی و یا مستقیما به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه نمایید.

ورود به سامانه ثبت اعتراض الکترونیکی مالیاتی :

با کلیک بر روی قسمت مشخص شده به سامانه مایتکس هدایت می‌شوید.

ورود به حساب کاربری مودی با کمک نام کاربری و رمز عبور

ورود به حساب کاربری با نام کاربری و رمز عبور

نکتهدر صورتی که تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده‌اید، ابتدا باید نسبت به ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام نمایید.

مراجعه به بخش “درخواست‌ها” از منوی “داشبورد مالیاتی

ورود به بخش شکایات و اعتراضات

انتخاب گزینه “ثبت اعتراضات و شکایات

ورودبه صفحه شکایات و اعتراضات

انتخاب پرونده مالیاتی مورد نظر

در این مرحله مودی باید پرونده مالیاتی که نسبت به آن اعتراض دارد، از میان پرونده‌های مالیاتی خود انتخاب نماید.

انتخاب پرونده مالیاتی

انتخاب نوع اعتراض به پرونده مالیاتی

در ادامه مودی باید از جدول پیش رو، نوع اعتراض مورد نظر خود را انتخاب نماید:

 • اعتراض به ممیز کل: در صورت اعتراض به برگ تشخیص و یا برگ مطالبه/استرداد مالیات
 • شکایت به هیئت حل اختلاف: اعتراض به برگ آراء هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدید نظر و ماده‌های 244 و یا 247 ق.م.م
 • شکایت به شورای عالی مالیاتی: اعتراض به آرای قطعی صادره موضوع ماده‌های 251 و 251 مکرر ق.م.م

انتخاب نوع اعتراض مالیاتی

نحوه ثبت اعتراض مالیاتی به صورت الکترونیکی

در ادامه اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

 • شماره برگه مورد اعتراض/شکایت

نکته: پس از ثبت شماره برگ مالیاتی مورد نظر، روی دکمه “جستجو” کلیک نمایید. به این ترتیب، اطلاعات برگه مورد اعتراض در صفحه بارگذاری می‌شود.

 • نوع مورداعتراض به اداره امور مالیاتی
 • نوع مرجعاعتراض به برگ ارزیابی، تشخیص و یا مطالبه
 • علتیکی از موارد موجود را انتخاب نمایید

نکتهدر این گونه اوراق، معمولا علت اعتراض ماخذ یا درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شود.

 • شرح اعتراضدرج شرح اعتراض بر اساس مستندات
 • پایه/درآمد مشمول اعتراضات و شکایات مودی: ثبت درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیتها و مشمول نرخ صفر درج شده در برگ ارزیابی  یا مطالبه

انتخاب مبلغ مورد اعتراض

در ادامه در بخش “جزئیات اعتراض/شکایت”، مبلغ کل مالیات مودی نمایش داده می‌شود. مودی باید مبلغ مورد اعتراض را در بخش “مبلغ مالیات مورد اعتراض مودی” ثبت نماید.

ثبت نهایی اعتراض

در نهایت بر روی دکمه “ثبت اعتراض” کلیک نموده اعتراض خود را تایید نمایید.

نکته: رسید اعتراض خود را چاپ نموده، نزد خود نگه دارید.

مشاهده و پیگیری اعتراضات قبلی

برای مشاهده و پیگیری اعتراضات قبلی باید مراحل زیر را به ترتیب طی نمایید:

 • مراجعه به بخش “درخواست‌ها” از منوی “داشبورد مالیاتی”
 • مراجعه به بخش “ثبت اعتراضات و شکایات”
 • انتخاب پرونده مورد نظر
 • مشاهده و پیگیری اعتراضات قبلی بر اساس نوع اعتراض

مشاهده شکایات و اعتراضات قبلی

مراحل اعتراض مالیاتی

بر اساس قوانین مالیات‌های مستقیم، مراحل اعتراض مالیاتی نسبت به اوراق صادره سازمان عبارت است از:

ثبت اعتراض مالیاتی الکترونیکی

بر اساس 238 ق.م.م، در صورتی که مودی پس از صدور و ابلاغ اوراق مالیاتی، نسبت به آن معترض باشد، می‌تواند ظرف 30 روز از ابلاغ اوراق، با ارائه دلایل و اسناد و مدارک مستند اعتراض خود را ثبت نماید.

 نکته

همان گونه که در این نوشته اشاره شد، تنها ثبت اعتراض مالیاتی الکترونیکی قابل رسیدگی مجدد خواهد بود.

نحوه رسیدگی به اعتراض

مسئول مربوطه در سازمان مالیاتی موظف است ظرف 30 روز از ثبت اعتراض مودی، اسناد و مدارک او را بررسی نماید. در این صورت دو حالت ممکن است رخ دهد:

 اسناد و مدارک مودی برای رد برگ تشخیص کافی است

در این حالت مسئول مربوطه برگ تشخیص قبلی را رد نموده و ضمن انجام اقدامات مورد نیاز، مراتب را در سامانه درج و امضا می‌نماید.

 اسناد و مدارک مودی برای رد برگ تشخیص کافی نیست

در این صورت مسئول مربوطه مراتب را با ارائه اسناد و مدارک در سامانه درج نموده و پرونده را برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف بدوی ارجاع می‌نماید.

به این ترتیب در صورتی که مودی نسبت به رای هیئت حل اختلاف بدوی نیز معترض باشد، مطابق ماده 247 ق.م.م، می‌تواند ظرف 20 روز نسبت به رای صادره اعتراض نماید؛ در نتیجه پرونده به هیئت تجدید نظر فرستاده می‌شود. در مراحل بعدی در صورت عدم پذیرش رای هیئت تجدید نظر، مودی می‌تواند ظرف 30 روز از صدور رای این هیئت، به شورای عالی مالیاتی (موضوع ماده 251 ق.م.م) اعتراض نماید.